خزان قفص حديد او خزان ال IBC

خزان قفص حديد او خزان ال IBC

خزان به قاعده خشبيه او حديده او بلاستك الخزان يستخدم ف تخزين المواد الحمضية او تخزين المواد الغذائية او تخزين الملدنات الخزان مرفق بيه محبس لعمله التفريغ
Copy the code below and paste it onto every page of your website. 1. Paste this code as high in the of the page as possible: 2. Paste this code immediately after the opening tag: